• هرگز با احمق ها بحث نکنید.آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند! - مارک تواین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اخبار و اطلاعات فناوری و تعاریف اولیه

مخترع وب تیم برنرزلی روش جدیدی را برای حفظ حریم خصوصی کاربران در اینترنت ارایه میدهد

اخبار و اطلاعات فناوری

 

مخترع وب سایت Berners-Lee یک راه حل جدید برای برای حفظ حریم خصوصی کاربران در اینترنت ایجاد می کند.

1 2 3 4
  • صفحه نخست