• هرگز با احمق ها بحث نکنید.آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند! - مارک تواین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

تاثیر شبکه های اجتماعی بر حریم خصوصی گوسفندهای تپه تومولوس

تعاریف اولیه
حریم خصوصی گوسفندهای تپه تومولوس
حق انسان بر خلوت و تنهایی و داشتن حریم خصوصی به دور از نظارت و مداخله های غیر قانونی و خود سرانه دیگران، یکی از حقوق اولیه و بنیادین او به شمارمی رود. تجاوز به این حریم، به شرافت ، حیثیت و استقلال فردی افراد لطمه وارد می کند. بنابراین در برابر نقض حریم خصوصی، باید از افراد حمایت کرد.

دیتا چیست؟

تعاریف اولیه

Data مجموعه‌ای از حقایق خام است مانند کتاب چاپی عکس‌های خانوادگی فیلم ای که روی tape قرار دارد. اسناد بانکی و موارد دیگر. امروزه این دیتا در شکل جدیدی ظاهر شده است مانند email, ebook, bitmapped image یا digital movie
این شکل جدید دیتا می‌تواند توسط کامپیوتر در قالب صفر و یک ذخیره گردد. که به آن Digital data می گوییم.

Redundant Array of Independent Disks (RAID) چیست؟

تعاریف اولیه

دیتا سنتر های امروزی محل نگهداری هزاران دیسک درایو برروی استویج های خود می باشد. دیسک درایو به دلیل ساختار مکانیکی خود مستعد failures میباشد. شرایط محیطی نیز در طول عمر آن تأثیر دارد. و مجموعه عوامل ممکن است باعث خرابی دیسک و از دست رفتن دیتا شود. تعداد زیادی دیسک بر روی یک استوریج به معنی بالا بودن احتمال رخداد failures بر روی استوریج.

1 2 3 4