• هرگز با احمق ها بحث نکنید.آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند! - مارک تواین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

انواع دسته بندی داده ها

تعاریف اولیه

 دیتا از نظر ذخیره سازی و مدیریت به دو دسته ساختار یافته و غیر ساختار یافته تقسیم می شود. دیتای ساختار یافته در سطر و ستون‌ها با فرمت مشخصی ذخیره می شوند. بنابراین برنامه‌های کاربردی با کارایی مناسب به اینگونه اطلاعات دسترسی دارند. دیتای ساختار یافته برای ذخیره سازی از DBMS یا database management system استفاده می کنند.

دیتاهای غیر ساختار یافته دیتا هایی هستند که آلمان های آن در قالب سطر و ستون نمی‌توانند ذخیره شوند. بنابراین  query گرفتن از اینگونه دیتا ها بسیار دشوارمی باشد. مثلاً اطلاعات تماس مشتریان در قالبهای متعدد مانند sticky note. Email message, business card ویا فرمت دیجیتال مانند .doc و txt. وpdf. اینگونه داده‌ها ماهیتاً ساختار یافته نیستند. و در بعضی مواقع که می‌توان اینگونه داده‌ها را تبدیل به دیتای ساختار یافته کرد هزینه‌های زیادی متحمل خواهیم شد به صورت مثال core banking
Business ها نگران نحوه مدیریت دیتا های ساختار نیافته خود می‌باشند چراکه بالغ بر ۹۰٪ دیتاهای business به صورت ساختار نیافته هستند که نیازمند فضای ذخیره سازی و صرف انرژی برای مدیریت می باشند.
راهکار تکنولوژی برای اینگونه داده‌ها چیست؟

 

مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

برچسب ها: مرجع تخصصی آموزشهای استوریج, DataCenter, تعاریف و مفاهیم اولیه سیستم های ذخیره سازی , Storage Basic Definition , Data Center Basic Definition, آموزش سیستم های ذخیره سازی , تجهیزات ذخیره سازی , آموزش سیستم های ذخیره سازی