• هرگز با احمق ها بحث نکنید.آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند! - مارک تواین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ساختار هارد درایو یا دیسک سخت

تعاریف اولیه

آشنایی با ساختارهارد

 بر روی هارد دیسک عملیات مکانیکی برای برای جابجایی head و دسترسی به یک نقطه برای read/write مورد نیاز است.
وقتی به ساختار دیسک نگاه می‌کنیم در دیسک می‌توان به صورت خاص برای Read/Write به آدرس مشخصی مراجعه کرد و اینجا شما محدودیت نحوه نوشتن Tape را ندارید و به هر نقطه از دیسک می‌توانید دسترسی داشته باشید.

RAID Techniques

تعاریف اولیه

  

 سه تکنیک مورد استفاده در RAID و یا ترم های RAID به شرح زیر می باشند. این تکنیک ها جهت تأمین performance و availability استفاده می شوند.

RAID Techniques- Striping,
RAID Techniques- Mirroring,
RAID Techniques- Parity,

انواع دسته بندی داده ها

تعاریف اولیه

 دیتا از نظر ذخیره سازی و مدیریت به دو دسته ساختار یافته و غیر ساختار یافته تقسیم می شود. دیتای ساختار یافته در سطر و ستون‌ها با فرمت مشخصی ذخیره می شوند. بنابراین برنامه‌های کاربردی با کارایی مناسب به اینگونه اطلاعات دسترسی دارند. دیتای ساختار یافته برای ذخیره سازی از DBMS یا database management system استفاده می کنند.

1 2 3 4