• هرگز با احمق ها بحث نکنید.آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند! - مارک تواین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SAN چیست؟

تعاریف اولیه

 یک شبکه اختصاصی پر سرعت بین سرور ها و استوریج می باشد.
طبق تعریف SNIA یک SAN یک شبکه ای است که اولین هدف آن انتقال دیتا بین سرور ها و المان های استوریج می باشد. یک SAN شامل زیرساخت ارتباطی می‌باشد که به صورت  فیزیکی ارتباط بین استوریج ها و سرور ها را برقرار می کند. و یک شبکه ارتباطی امن مختص انتقال دیتا را فراهم می کند.
معمول ترین روش گسترش SAN به دو روش

چرخه زندگی لینوکس Red Hat Enterprise

تعاریف اولیه
 
The Red Hat Enterprise Linux 5, 6, and 7 Life Cycle:

خدمات اشتراک ردهت برای لینوکس های اصلی خود شامل چهار فاز می باشد که Production 1, 2, 3  و Extended Life نام دارند. که خدمات پشتیبانی برای ورژن های ۵و۶و۷ بیشتر از ۱۰ سال می باشد. فاز Extended Life مشابه فاز سوم پشتیبانی می باشد که در صورت نیاز مشتریان با پرداخت حق اشتراک می توانند آنرا دریافت نمایند.

1 2 3 4