• هرگز با احمق ها بحث نکنید.آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند! - مارک تواین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اخبار و اطلاعات فناوری

Patchهای امنیتی جدید VMware

اخبار و اطلاعات فناوری

 

شرکت VMware چندین Patch امنیتی را منتشر نموده است که روی چند محصول از جمله vSphere، Workstation، Fusion و Virtual Applianceها تاثیر می‌گذارند. این به روزرسانی ها به دلیل سوءاستفاده‌ از چندین آسیب‌پذیری مهم ارائه شده است که در برخی سازمان‌ها به افشای اطلاعات حساس منجر شده بود.

آسیب پذیری جدید به نام Mutagen Astronomy بر روی کرنل لینوکس

اخبار و اطلاعات فناوری

 

محققان امنیتی آسیب_پذیری جدیدی بر روی هسته ‫لینوکس از نوع Integer Overflow منتشر کرده اند که به نفوذگر این اجازه را می دهد که سطح دسترسی superuser را برای خود فراهم کنند.

1 2 3 4