• هرگز با احمق ها بحث نکنید.آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند! - مارک تواین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

مناظره بین خانم نوا اوادیا و ربات مناظره گر IBM

اخبار و اطلاعات فناوری
 

اولین مناظره زنده بین انسان و ماشین در آمریکا برگزار شده‌است.

برچسب ها: رباتیک, bigdata, noa ovadia