• هرگز با احمق ها بحث نکنید.آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند! - مارک تواین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Big Data چیست؟

فناوری های IT و راهکارها

 

BigData  مفهومی است که بیانگر دارایی های اطلاعاتی است  که حجم بالا، سرعت بالا، و تنوع بالایی دارند. و نیازمند استفاده از ساختارهای جدید، تکنولوژی های جدید  و  روش های تحلیلی فنی جدید برای پردازش، آنالیز و  استخراج داده های ارزشمند برای کسب و کارمی باشد.
تعریف داده بزرگ از سه جنبه اصلی بررسی می شود: ویژگی های داده ها، نیازهای پردازش داده ها، و ارزش کسب و کار.

هوشمند سازی مدارس با لینوکس

فناوری های IT و راهکارها

بر هیچ کسی پوشیده نیست که تعلیم و تربیت فرزندان نیاز مند ارتقای سطح کیفی آموزش در مدارس کشورمان می باشد. و همه ما بی شک نگران آینده فرزندان عزیزمان هستیم.
هوشمند سازی مدارس در جهت استفاده فناوری برای سهولت و بالا بردن کیفبت انتقال مفاهیم و یادگیری سریع تر دانش آموزان استفاده می شود.در این آموزش itstorage به هوشمند سازی مدارس با لینوکس می پردازیم. برای هوشمند سازی نیازمند ...
1 2 3 4