• هرگز با احمق ها بحث نکنید.آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند! - مارک تواین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

معرفی نرم افزار بررسی لاگ lnav در لینوکس

معرفی نرم افزار

 بررسی روزانه لاگ های لینوکس از وظایف مهم ادمین های لینوکس می باشد در پست نحوه بررسی و آنالیز لاگ های لینوکس - Analyzing Linux Logs به نحوه بررسی لاگ ها و مسیر های آنها پرداخته ام.  در این پست قصد دارم  نرم افزار کاربردی lnav  را برای بررسی لاگ های لینوکس معرفی نمایم. و همچنین از شما دعوت می شود تا فیلم دموی این برنامه را نیز در ادامه مشاهده نمایید.

 دانلود مستند PDF lnav Documentation Release 0.8.3 Mar 23, 2018

نرم افزار مدیریت بسته dnf جایگزین بهتری برای yum

معرفی نرم افزار
 
 
هنگامی که در فدورا های ورژن 22 به بعد از دستور yum استفاده می کنید. دستور شما به دستور جدیدی به نام dnf تغییر مسیر می دهد. دلیل آن چیست؟ در این آموزش آی تی استوریج به معرفی نرم افزار مدیریت بسته dnf که جایگزین بهتری برای yum می باشد, می پردازیم.

معرفی نرم افزار بررسی لاگ multitail در لینوکس

معرفی نرم افزار

 بررسی روزانه لاگ های لینوکس از وظایف مهم ادمین های لینوکس می باشد در پست نحوه بررسی و آنالیز لاگ های لینوکس - Analyzing Linux Logs به نحوه بررسی لاگ ها و مسیر های آنها پرداخته ام.  در این پست قصد دارم نرم افزار کاربردی multitail  را برای بررسی لاگ های لینوکس معرفی نمایم.

Features
  1. Multiple input sources.
  2. Color display using Regular Expression in the case of important informations.
  3. Line filtering.
  4. Interactive Menus for deleting and adding shells.
1 2