• هرگز با احمق ها بحث نکنید.آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند! - مارک تواین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

معرفی نرم افزار بررسی لاگ multitail در لینوکس

معرفی نرم افزار

 بررسی روزانه لاگ های لینوکس از وظایف مهم ادمین های لینوکس می باشد در پست نحوه بررسی و آنالیز لاگ های لینوکس - Analyzing Linux Logs به نحوه بررسی لاگ ها و مسیر های آنها پرداخته ام.  در این پست قصد دارم نرم افزار کاربردی multitail  را برای بررسی لاگ های لینوکس معرفی نمایم.

Features
  1. Multiple input sources.
  2. Color display using Regular Expression in the case of important informations.
  3. Line filtering.
  4. Interactive Menus for deleting and adding shells.

 در بررسی سرویس ها در بیشتر مواقع نیازمند این هستیم که چند لاگ را به صورت همزمان مشاهده نماییم. نرم افزار multitail به همین منظور تهیه شده است. تصویر بالا خروجی دستور multitail رانشان میدهد که به صورت همزمان دو لاگ syslog و dpkg را نشان میدهد. جهت نصب و اجرا به صورت زیر عمل نمایید.

 

Installation of MultiTail in Linux

On RHEL/CentOS/Fedora
root@RHEL:~# yum install -y multitail
On Debian/Ubuntu/Linux Mint
root@deb:~# apt-get update && apt-get install multitail

Usage of MultiTail

 1-برای نمایش دو Linux Log File به صورت همزمان از دستور زیر استفاده نمایید. خروجی آن مانند اولین تصویر شکل بالا می باشد.

root@deb:~# multitail /var/log/syslog /var/log/dpkg.log

 2-جهت اجرای یک دستور و نمایش همزمان خروجی یک Linux Log File در یک ترمینال به صورت زیر عمل می کنیم.

root@deb:~# multitail /var/log/kern.log -l "ping 8.8.8.8"

 3-برای نمایش دو Linux Log File به صورت ستونی از دستور زیر استفاده نمایید.

root@deb:~# multitail -s 2 /var/log/syslog /var/log/daemon.log

 4-نمایش Linux Log Files در دو ستون که یکی از انها چند ردیف لاگ را نمایش میدهد.

root@RHEL:~# multitail -s 2 -sn 1,3  /var/log/mysqld.log -I /var/log/xferlog /var/log/monitorix /var/log/ajenti.log /var/log/yum.log

مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

 

برچسب ها: مرجع تخصصی آموزشهای لینوکس , linux, Linux RHEL, Linux Log, Linux Log viewer, multitail, tailf, lnav