• هرگز با احمق ها بحث نکنید.آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند! - مارک تواین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

معرفی نرم افزار بررسی لاگ lnav در لینوکس

معرفی نرم افزار

 بررسی روزانه لاگ های لینوکس از وظایف مهم ادمین های لینوکس می باشد در پست نحوه بررسی و آنالیز لاگ های لینوکس - Analyzing Linux Logs به نحوه بررسی لاگ ها و مسیر های آنها پرداخته ام.  در این پست قصد دارم  نرم افزار کاربردی lnav  را برای بررسی لاگ های لینوکس معرفی نمایم. و همچنین از شما دعوت می شود تا فیلم دموی این برنامه را نیز در ادامه مشاهده نمایید.

 دانلود مستند PDF lnav Documentation Release 0.8.3 Mar 23, 2018

lnav Features

 • Single log view: all log file contents are merged into a single view based on message timestamps. No need to manually correlate timestamps across multiple windows or figure out the order in which to view rotated log files.
 • Automatic format detection for several common log files. It also detects gzip/bzi2 files and decompress them automatically on the fly.
 • Filters: display only lines that match or do not match a set of regular expressions. Filter by error level.
 • Timeline view: shows a histogram of messages over time. The number of warnings and errors are highlighted in the display so that you can easily see where problems have occurred.
 • Query logs using SQL: log files are directly used as the backing for SQLite virtual tables.
 • Automatic data extraction: built-in log message parser can automatically discover and extract interesting data from plainly formatted log messages.
 • Live operation: Search as you type. New log lines are automatically loaded and searched as they are added; filters apply to lines as they are loaded; and, SQL queries are checked for correctness as you type.
 • Syntax highlighting with configurable colourizing
 • Tab completion
 • Sessions
 • Supports Linux and Mac

 

 جهت نصب و اجرا به صورت زیر عمل نمایید.

Installation of lnav in Linux

On RHEL/CentOS/Fedora
root@RHEL:~# yum install -y epel-release lnav
On Debian/Ubuntu/Linux Mint
root@deb:~# apt-get update && apt-get install lnav

Modifying the Output with Options and Hotkeys

هنگامی که دستور را اجرا میکنیم با استفاده از Hotkeys های زیر می توانید خروجی لاگ را مدیریت نمایید.

 • ?     View/leave this help message.
 • e or E to jump to the next / previous error message.
 • w or W to jump to the next / previous warning message.
 • b or Backspace to move to the previous page.
 • Space to move to the next page.
 • g or G to move to the top / bottom of the current view.
 • f or F to Move to the next/previous file.

Usage of lnav

To load all of the files in /var/log:

root@RHEL:~# lnav /var/log

To load and follow the syslog file:

root@deb:~# lnav -s

[RHEL 7 and similar]

root@RHEL:~# lnav /var/log/httpd

[Debian and derivatives]

root@deb:~# lnav /var/log/apache2/

 

root@deb:~# lnav /var/log/clamav/

 

مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

 

برچسب ها: مرجع تخصصی آموزشهای لینوکس , linux, Linux RHEL, Linux Log, Linux Log viewer, multitail, tailf, lnav