• هرگز با احمق ها بحث نکنید.آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند! - مارک تواین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اخبار و اطلاعات فناوری و تعاریف اولیه

آسیب پذیری جدید به نام Mutagen Astronomy بر روی کرنل لینوکس

اخبار و اطلاعات فناوری

 

محققان امنیتی آسیب_پذیری جدیدی بر روی هسته ‫لینوکس از نوع Integer Overflow منتشر کرده اند که به نفوذگر این اجازه را می دهد که سطح دسترسی superuser را برای خود فراهم کنند.

Patchهای امنیتی جدید VMware

اخبار و اطلاعات فناوری

 

شرکت VMware چندین Patch امنیتی را منتشر نموده است که روی چند محصول از جمله vSphere، Workstation، Fusion و Virtual Applianceها تاثیر می‌گذارند. این به روزرسانی ها به دلیل سوءاستفاده‌ از چندین آسیب‌پذیری مهم ارائه شده است که در برخی سازمان‌ها به افشای اطلاعات حساس منجر شده بود.

1 2 3 4 5
  • صفحه نخست