• هرگز با احمق ها بحث نکنید.آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند! - مارک تواین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اخبار و اطلاعات فناوری و تعاریف اولیه

مدیریت موفق دیتاسنترچگونه ممکن می باشد؟ - Data Center management with DCIM and DCSA tools

فناوری های IT و راهکارها

چالش ها

یکی از چالش های دیتا سنتر های امروزی با تعداد زیاد و متنوعی از تجهیزات شیوه مدیریت آنها می باشد که رفته رفته با پیشرفت های تکنولوژی کنترل و مدیریت آن بدون استفاده از ابزارهای

 

 

DCIM ( Data Center Infrastructure Management ),
DCSM ( Data Center Service Management ),
ITSM ( IT Service Management ),
CMDB ( Configuration Management Database ),
ITAM ( IT Asset Management ),
IPAM ( IT Address Management ),

و سیستم مانیتورینگی کارآمد مانند Zabbix  کاری بسیار سخت می باشد.بیشتر شرکت‌ها کنترل محدودی بر مراکز داده خود دارند.تعدادی از سازمان‌ها تنها از صفحات گسترده و تصاویر visio برای ترسیم زیرساخت مرکز داده خود استفاده می‌کنند، بدون اینکه هیچ راهکار روشنی برای نحوه استفاده از دانش فوری در زمان اجرای فرایندهای اضافه کردن، تغییر دادن یا جابه‌جایی در اختیار داشته باشند. در مقابل، تعدادی از شرکت‌ها از ابزارهای مدیریت زیرساخت مرکز داده برای رسیدن به اتوماسیون و وضوح بالا برای فعالیت‌هایی که در مرکز داده آن‌ها در جریان است، استفاده می‌کنند.

حمله به تجهیزات سیسکو CVE-2018-0171

اخبار و اطلاعات فناوری
اکسپلویت سویچ های سیسکو از نوع اجرای کد از راه دور، همکنون باعث اختلال گسترده در برخی از شبکه های حیاطی کشور شده است در این مدل حمله هکر با اجرای کد اکسپلویت  تمامی برنامه ریزی روتر و سویچ را به حالت پیشفرض برمیگرداند.
این آسیب پذیری طیف زیادی از محصولات این شرکت را در بر میگیرد. و بایستی به سرعت برطرف شود. خلاصه این رویداد ناگوار بدین شرح است.
1 2 3 4 5 6 7
  • صفحه نخست